jump to navigation

ไขความลับโครงสร้างผลึก October 17, 2009

Posted by viboon in : Science and engineering , add a comment

การจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึกในวัสดุต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยการจัดเรียงตัวของอะตอมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ คำถามง่ายๆ ที่ตอบยากที่สุดคือ “ทำไมรูปทรงผลึกที่ได้ถึงเป็นอย่างนั้น?”

โครงสร้างผลึกมีอยู่ในวัสดุต่างๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นโลหะ หิน หรือแม้แต่กระดูกในร่างกายเรา โครงสร้างของผลึกจะบอกถึงคุณสมบัติของมันเอง การจัดเรียงตัวของอะตอมต่างๆ ในวัสดุทำให้วัสดุมีความแข็งหรืออ่อน นำหรือไม่นำไฟฟ้า เป็นต้น แต่ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ เราไม่สามารถบอกได้ว่า โครงสร้างที่จะได้จากการจัดเรียงตัวจะเป็นอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว เรารู้รูปแบบผลึกของธาตุต่างๆ ผ่านการทดลองเป็นหลัก

diamond

คำถามง่ายๆ นี้ ที่นักฟิสิกส์ทั้งหลายต่างปวดหัวในการหาคำตอบ เหตุใดอะตอมถึงจับกลุ่มกันด้วยรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งแทนที่จะเป็นรูปแบบอื่นๆ และเราสามารถจะทำนายได้หรือไม่ว่าโครงสร้างผลึกมีกลไกการจัดเรียงตัวกันอย่างไร และคุณสมบัติของวัสดุอะไรที่จะได้จากการจัดเรียงตัวของอะตอม
(more…)


Tags: , , , ,

Related posts: