jump to navigation

Snapping shrimp กับการยิงกระสุน cavitation December 27, 2009

Posted by viboon in : Science and engineering , add a comment

Snapping shrimp หรือ Pistol shrimp หรือ Alpheid shrimp (Alpheus heterochaelis) เป็นกุ้งชนิดหนึ่งที่สามารถฆ่าปลาขนาดเล็ก หรือทำให้สัตว์น้ำตัวอื่นที่อยู่ในระยะหวังผลสลบได้โดยการขบกล้ามหนีบเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว ผลของการขบกันของกล้ามอย่างรวดเร็ว (ระดับ microsecond) ทำให้เกิดฟองอากาศ หรือที่เรียกว่า cavitation ซึ่งเกิดจากการเฉือนน้ำที่มีความต่อเนื่องออกจากกันด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กที่ไม่เสถียร ฟองอากาศที่ว่านี้เมื่อเกิดการสลายตัว หรือ collapsing นั้น จะทำให้เกิดคลื่นกระแทก หรือ shockwave ที่มีความดันสูงมาก และ heat wave ที่มีอุณหภูมิสูงมากเช่นกัน ภายในระยะเวลาสั้นๆ
(more…)


Tags: , , , , ,

Related posts:

61 free applications we’re most thankful for by Lifehacker December 26, 2009

Posted by viboon in : Freeware , add a comment

I have been using many of them presented in this list. Free and powerful are ever better than costly payware.

Please visit: http://lifehacker.com/5412886/61-free-apps-were-most-thankful-for


Tags: ,

Related posts:

เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็น carbon nanotubes December 12, 2009

Posted by viboon in : Science and engineering , add a comment

ถุงพลาสติกใส่ของตามร้านนสะดวกซื้อทั้งหลาย สามารถนำมาผ่านกระบวนการหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็น carbon nanotubes ได้ ซึ่งด้วยเทคนิคนี้ สามารถนำไปผลิต nanotubes สำหรับ Li-ion batteries

กระบวนการนี้อาจเรียกว่า Upcycling ซึ่งหมายถึงการนำเอา waste product เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเดิม

การเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็น nanotubes พัฒนาโดย Vilas Ganpat Pol จาก the Argonne National Laboratory ใน Illinois เขาสามารถเปลี่ยนพลาสติกประเภท high หรือ low-density polyethylene (HDPE และ LDPE) เป็นโครงสร้างของ carbon nanotubes โดยการอบพลาสติกที่อุณหภูมิประมาณ 700°C เป้นระยะเวลา 2 ชั่วโมงในตัวcatalytic ประเภท cobalt acetate จากนั้นก็ให้พลาสติกค่อยๆ เย็นตัวลง อุณหภูมิที่สูงกว่า 600°C จะไปทำลายพันธะเคมีของพลาสติก และ multiwalled carbon nanotubes จะเกิดขึ้นที่ผิวของ catalytic particles กระบวนการนี้ยังใช้ catalyst ค่อนข้างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยใช้ประมาณ 1/5 ของน้ำหนักพลาสติก

อ่านเพิ่มเติมที่: http://www.rsc.org/publishing/journals/EM/article.asp?doi=b914648b


Tags: , ,

Related posts:

จาก Macro สู่ Micro-waterjet machining การตัดวัสดุที่ระดับไมครอนด้วยน้ำแรงดันสูง December 10, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

ในงานด้านแมคคาทรอนิกส์ งานระบบควบคุมและเครื่องมือวัด อากาศยาน แพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมในการผลิตนาฬิกา ล้วนแล้วแต่ใช้ชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งทำจากวัสดุกลุ่มพิเศษต่างๆ หรือพวกวัสดุผสมต่างๆ ความถูกต้อง แม่นยำ ในการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่ในระดับที่สูงกว่ากระบวนการตัดวัสดุทั่วๆ ไปสามารถทำได้ การใช้กระบวนการตัดแบบ micro-waterjet machining เป็นอีกกระบวนการหนึ่งสามารถใช้ในการตัดวัสดุเหล่านี้ที่ระดับไมครอน โดย accuracy ที่ได้สูงมากกว่า 10 เท่า ของกระบวนการตัดด้วย waterjet แบบดั้งเดิม

ด้วยการใช้ micro-waterjet machining ชิ้นงานสามารถถูกตัด โดยมีขนาดความกว้างรอยตัดต่ำกว่า 0.3 mm ที่ระดับความถูกต้อง ±0.01 mm การพัฒนาเทคโนโลยีการตัดด้วยน้ำแรงดันสูงสำหรับการตัดวัสดุที่ระดับไมครอนและต่ำกว่าไมครอน จึงเป็นงานวิจัยกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและท้าทาย

ข้อดีของกระบวนการตัดด้วย waterjet คือสามารถตัดวัสดุได้เกือบทุกชนิด (ยกเว้นวัสดุประเภท tungsten carbide tempered glass เซรามิกส์บางชนิด และ เพชร) ไม่ว่าจะเป็น โลหะ stainless titanium ที่ความหนากว่า 500 mm ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังไม่มีผลจาก heat affected zones (HAZ) และการบิดตัวจากความร้อน ชิ้นงานที่ได้แทบจะไม่ต้องทำกระบวนการอื่นใดสำหรับ finishing โดยความเรียบผิวที่ได้อยู่ที่ระดับ N7 (Ra 1.6 µm) ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุและความหนาของวัสดุตัด ที่สำคัญคือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่น ควัน สารเคมี การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น ผงตัดที่ใช้ เช่น Garnet ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรืออาจจะนำไปฝังกลบได้โดยไม่มีผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการซ่อมบำรุง Intensifier pumps สามารถทำงานได้ประมาณ 600–1500 ชั่วโมงต่อการซ่อมบำรุงในแต่ละรอบ ปัจจุบันมีการติดตั้ง sensors ต่างๆ ในการตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นที่ check valves ต่างๆ เพื่อช่วยให้ operator รู้ว่าจุดเชื่อมต่อ seals ต่างๆ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยัง

Waterjet machining และ waterjet micro-machining ในวันนี้ก็เช่นเดียวกับเทคโนโลยี EDM ที่เกิดขึ้นในช่วง 1970s ในตอนที่ EDM ยังเป็นสิ่งใหม่ ผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักมันมากนัก แต่เมื่อพวกเขาเห็นประสิทธิภาพของมัน พวกเขาก็ชอบมันในทันที นี่คงเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี waterjet ซึ่งถูกนำอาไปใช้งานในวงกว้างมากขึ้น สำหรับงานที่ซับซ้อน หรือการตัดวัสดุพิเศษ ที่ต้องการทั้งความเร็วและความถูกต้องในการตัด

Ref: http://www.sme.org/cgi-bin/find-articles.pl?&ME09ART48&ME&20091101&&SME&#article


Tags: , ,

Related posts:

Save and run the current m-file at once! December 5, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment

Previously I had to switch the windows of Matlab console and text editor back and forth to save and run the code.

Just press F5 on the editor page where a m-code is being edited, the file will be saved and run automatically on the console windows. It is such a convenient and Matlab user should know!.


Tags: ,

Related posts:

Rotate both graphs simultaneously in Matlab December 5, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment
1
2
3
4
5
6
7
P=rand(10);
h(1)=subplot(1,2,1);
surf(P);
h(2)=subplot(1,2,2);
surf(P);
linkprop(h, {'CameraPosition','CameraUpVector'});
rotate3d;

Tags: ,

Related posts:

Create an anonymous function in Matlab December 5, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment
1
2
3
4
5
6
7
s=@(u,t) (u*t)+(0.5*9.81*t*t)
s =
    @(u,t)(u*t)+(0.5*9.81*t*t)
 
s(0,2)
ans =
   19.6200

Tags: ,

Related posts:

Voronoi diagram made easy by Matlab December 5, 2009

Posted by viboon in : Matlab , add a comment

Another algorithm for segmentation

1
2
3
x=rand(20,1);
y=rand(20,1);
voronoi(x,y);

Tags: ,

Related posts: