jump to navigation

จาก Macro สู่ Micro-waterjet machining การตัดวัสดุที่ระดับไมครอนด้วยน้ำแรงดันสูง December 10, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , trackback

ในงานด้านแมคคาทรอนิกส์ งานระบบควบคุมและเครื่องมือวัด อากาศยาน แพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมในการผลิตนาฬิกา ล้วนแล้วแต่ใช้ชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งทำจากวัสดุกลุ่มพิเศษต่างๆ หรือพวกวัสดุผสมต่างๆ ความถูกต้อง แม่นยำ ในการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่ในระดับที่สูงกว่ากระบวนการตัดวัสดุทั่วๆ ไปสามารถทำได้ การใช้กระบวนการตัดแบบ micro-waterjet machining เป็นอีกกระบวนการหนึ่งสามารถใช้ในการตัดวัสดุเหล่านี้ที่ระดับไมครอน โดย accuracy ที่ได้สูงมากกว่า 10 เท่า ของกระบวนการตัดด้วย waterjet แบบดั้งเดิม

ด้วยการใช้ micro-waterjet machining ชิ้นงานสามารถถูกตัด โดยมีขนาดความกว้างรอยตัดต่ำกว่า 0.3 mm ที่ระดับความถูกต้อง ±0.01 mm การพัฒนาเทคโนโลยีการตัดด้วยน้ำแรงดันสูงสำหรับการตัดวัสดุที่ระดับไมครอนและต่ำกว่าไมครอน จึงเป็นงานวิจัยกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและท้าทาย

ข้อดีของกระบวนการตัดด้วย waterjet คือสามารถตัดวัสดุได้เกือบทุกชนิด (ยกเว้นวัสดุประเภท tungsten carbide tempered glass เซรามิกส์บางชนิด และ เพชร) ไม่ว่าจะเป็น โลหะ stainless titanium ที่ความหนากว่า 500 mm ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังไม่มีผลจาก heat affected zones (HAZ) และการบิดตัวจากความร้อน ชิ้นงานที่ได้แทบจะไม่ต้องทำกระบวนการอื่นใดสำหรับ finishing โดยความเรียบผิวที่ได้อยู่ที่ระดับ N7 (Ra 1.6 µm) ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุและความหนาของวัสดุตัด ที่สำคัญคือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่น ควัน สารเคมี การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น ผงตัดที่ใช้ เช่น Garnet ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรืออาจจะนำไปฝังกลบได้โดยไม่มีผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการซ่อมบำรุง Intensifier pumps สามารถทำงานได้ประมาณ 600–1500 ชั่วโมงต่อการซ่อมบำรุงในแต่ละรอบ ปัจจุบันมีการติดตั้ง sensors ต่างๆ ในการตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นที่ check valves ต่างๆ เพื่อช่วยให้ operator รู้ว่าจุดเชื่อมต่อ seals ต่างๆ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือยัง

Waterjet machining และ waterjet micro-machining ในวันนี้ก็เช่นเดียวกับเทคโนโลยี EDM ที่เกิดขึ้นในช่วง 1970s ในตอนที่ EDM ยังเป็นสิ่งใหม่ ผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักมันมากนัก แต่เมื่อพวกเขาเห็นประสิทธิภาพของมัน พวกเขาก็ชอบมันในทันที นี่คงเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี waterjet ซึ่งถูกนำอาไปใช้งานในวงกว้างมากขึ้น สำหรับงานที่ซับซ้อน หรือการตัดวัสดุพิเศษ ที่ต้องการทั้งความเร็วและความถูกต้องในการตัด

Ref: http://www.sme.org/cgi-bin/find-articles.pl?&ME09ART48&ME&20091101&&SME&#article


Tags: , ,

Related posts:

Comments»

no comments yet - be the first?


*