jump to navigation

จอ lcd ที่สัมผัสได้ September 16, 2010

Posted by viboon in : Image processing , add a comment

งานวิจัยจาก The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น ใช้หลักการตรวจจับ polarized light จากจอ lcd ที่เกิดการหักเหเมื่อส่องผ่านชั้นเจลใสเมื่อเจลถูกทำให้เปลี่ยนรูปทรง หากทำ interface ในส่วนที่ถูกสัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง จะกลายเป็นงานวิจัยด้าน touch screen ที่น่าสนใจมากๆ ครับ


Tags: , , ,

Related posts:

Transform your photo to be miniature model-like photograph September 1, 2010

Posted by viboon in : Image processing , add a comment

I just came across this website (TiltShiftMaker) which can change your real-life photo to be a model-like photograph. I saw some pictures on photogangs.com including some presented on the TiltShiftMaker’s website. They really look like pictures that you took from miniature plastic model. It seems that contrast, saturation and focus are distorted somehow, and those adjustments can trick your feeling as you change the parameters properly. After using their undisclosed image processing algorithm, the modified image will give you the fake plastic model photograph. No need to download any software to be installed on your computer, everything can be done online through the website.

Try it yourself at TiltShiftMaker


Tags: , ,

Related posts:

Convex hull by Matlab December 5, 2009

Posted by viboon in : Image processing, Matlab , add a comment

an useful algorithm for image processing and other segmentation applications.

1
2
3
4
x=rand(10,1);
y=rand(10,1);
v=convhull(x,y);
plot(x,y,'o',x(v),y(v),'-*');

Tags: , ,

Related posts:

Freehand sketching สำหรับ FEA November 14, 2009

Posted by viboon in : Image processing, Science and engineering , add a comment

…Freehand sketching provides a natural efficient and convenient way to visually represent ideas…

การทำ model สำหรับงาน simulation ด้วย FEM ก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป ด้วย FEAsy (FEA made easy)

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ คือ sketch โครงสร้างที่ต้องการจำลองด้วยมือ โดยใช้ digitizer ต่างๆ พร้อมกำหนด boundary conditions จากนั้นก็ดูผลการคำนวณ

fea

อ่านเพิ่มที่: http://machinedesign.com/article/freehand-sketching-for-fea-1103


Tags: , , ,

Related posts:

รูปผู้หญิงที่เห็นบ่อยๆ ในตำรา image processing คือใคร? August 20, 2009

Posted by viboon in : Image processing , add a comment

lena

เมื่อครั้งที่ผมเรียนวิชา image processing ผมก็ได้พบกับรูปของผู้หญิงคนนึง ที่เรียกได้ว่า หนังสือ image processing แทบทุกเล่ม และงานวิจัยเกี่ยวกับ image processing ที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ จำนวนหนึ่ง นิยมนำมาใช้เป็นภาพต้นแบบในการแสดง เปรียบเทียบ algorithm ต่างๆ สำหรับการทำ image processing

ผู้หญิงในภาพเธอชื่อว่า Lena Sjooblom เป็นนางแบบนิตยสาร playboy ชาวสวีเดน โดยภาพนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร playboy ฉบับ November 1972 แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ไฉนเลยภาพนี้ถึงได้เข้ามาสู่วงการภาพถ่ายและวงวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม image processing ได้จนกระทั่งทุกวันนี้
(more…)


Tags: ,

Related posts:

การตรวจจับวัตถุ (Object tracking) กรณีตัวอย่าง: แมลงสาบ August 19, 2009

Posted by viboon in : Image processing, Matlab , add a comment

RoachTrack_01

การตรวจจับวัตถุ (Object tracking) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญมากในงานด้านความปลอดภัย โดยอาศัยศาสตร์ด้าน Image processing

ภาพหนึ่งภาพมีข้อมูลอยู่มากมาย การที่จะดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา (Image segmentation and extraction) โดยแยกจากข้อมูลด้านอื่นๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนต่างๆ (Noises) ที่ไม่ต้องการ ต้องอาศัย algorithm และขั้นตอนที่เหมาะสม ในกรณีนี้เป็นการนำเอาหลักการด้าน image processing ไปใช้กับงานด้าน biological tracking โดยศึกษาการเคลื่อนที่ของแมลงสาบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มที่: http://gibbs.engr.ccny.cuny.edu/technical/Tracking/RoachTrack.php


Tags: , , ,

Related posts: