jump to navigation

ไขความลับโครงสร้างผลึก October 17, 2009

Posted by viboon in : Science and engineering , add a comment

การจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึกในวัสดุต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยการจัดเรียงตัวของอะตอมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ คำถามง่ายๆ ที่ตอบยากที่สุดคือ “ทำไมรูปทรงผลึกที่ได้ถึงเป็นอย่างนั้น?”

โครงสร้างผลึกมีอยู่ในวัสดุต่างๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นโลหะ หิน หรือแม้แต่กระดูกในร่างกายเรา โครงสร้างของผลึกจะบอกถึงคุณสมบัติของมันเอง การจัดเรียงตัวของอะตอมต่างๆ ในวัสดุทำให้วัสดุมีความแข็งหรืออ่อน นำหรือไม่นำไฟฟ้า เป็นต้น แต่ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ เราไม่สามารถบอกได้ว่า โครงสร้างที่จะได้จากการจัดเรียงตัวจะเป็นอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว เรารู้รูปแบบผลึกของธาตุต่างๆ ผ่านการทดลองเป็นหลัก

diamond

คำถามง่ายๆ นี้ ที่นักฟิสิกส์ทั้งหลายต่างปวดหัวในการหาคำตอบ เหตุใดอะตอมถึงจับกลุ่มกันด้วยรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งแทนที่จะเป็นรูปแบบอื่นๆ และเราสามารถจะทำนายได้หรือไม่ว่าโครงสร้างผลึกมีกลไกการจัดเรียงตัวกันอย่างไร และคุณสมบัติของวัสดุอะไรที่จะได้จากการจัดเรียงตัวของอะตอม
(more…)


Tags: , , , ,

Related posts:

การแข่งขันสู่การเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดในโลก เพชร อาจไม่แข็งที่สุดอีกต่อไป? September 9, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

เราต่างรู้ว่าเพชรคือวัสดุที่แข็งที่สุดในโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวัสดุที่แข็งกว่าเพชร (หรือเปล่า?)

diamond

ตั้งแต่ทศวรรตที่ 1950s นักวัสดุศาสตร์ต่างพยายามหาวัสดุที่มีความแข็งใกล้เคียงเพชร หรือมากกว่า เพื่อนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการตัดเฉือนวัสดุ โดยการพัฒนาที่สำคัญมาจาก บริษัท General Electric (GE) ซึ่งสามารถผลิตเพชรสังเคราะห์ synthetic diamond สำหรับงานอุตสาหกรรมขึ้นมาได้ โดยทำการอบวัสดุประเภท carbon-rich ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตาม ความแข็งของเพชรสังเคราะห์ก็ยังถือว่าด้อยกว่าความแข็งของเพชรในธรรมชาติอยู่มาก
(more…)


Tags: , , , , , ,

Related posts: