jump to navigation

Chocolate printer August 31, 2011

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

Chocolate Layer Manufacturing


Tags: , ,

Related posts:

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเร็ว August 19, 2011

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล (2011) เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเร็ว, วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, April-May 2011, Vol.38 No.216, 71-76.


Tags: , ,

Related posts:

วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 216 April 10, 2011

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

การสร้างชิ้นงานต้นแบบนั้น มีหลากหลายวิธี แตกต่างกันไปตามชนิด ขนาด และความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ต้นแบบมีทั้งแบบที่เท่าขนาดจริง และต้นแบบที่ถูกย่อ/ขยายสัดส่วนตามเงื่อนไขของการนำไปใช้ประโยชน์ อาจเรียกว่าเป็น Conceptual Prototype หรือ การสร้างต้นแบบที่เสมือนจริง เช่น ด้ามมีดผ่าตัด ที่ต้องการผิวสัมผัส และความรู้สึกในการใช้งานที่สมจริง เราเรียกต้นแบบลักษณะนี้เรียกว่า Functional Prototype สำหรับต้นแบบที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่า Rapid Prototyping (RP) … ติดตามอ่านได้ใน “เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเร็ว (rapid prototyping technologies)” วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 216 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2554


Tags: , ,

Related posts:

Rapid "Bio" Prototyping อีกหนึ่งแขนงของ Additive Manufacturing March 6, 2010

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

เทคโนโลยีการผลิตแบบ Additive manufacturing มีบทบาทสำคัญมาขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้นของทั้งฝั่งลูกค้าและผู้ผลิต

แนวคิดหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาคือการสร้างอวัยวะต้นแบบโดยใช้แนวคิดของ Additive manufacturing หรือก็คือการผลิตอวัยวะทดแทนขึ้นมาใหม่ในลักษณะของ Rapid “Bio” Prototyping เพื่อตอบสนองในงานด้านสุขภาพและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทดแทน เนื่องจากจำนวนของผู้บริจาคอวัยวะต่อผู้ที่รอรับบริจาคเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เครื่อง 3D Bio Printer นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโดยบริษัท Organovo ใน San Diego ร่วมกับกลุ่มวิจัยต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น ในการผลิตผิวหนัง เนื้อเยื้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเลือดซึ่งสามารถนำไปใช้การผ่าตัด bypass ได้ ไปจนถึงการสร้างโครงข่ายของเส้นเลือดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำหรับอวัยวะที่ใหญ่ขึ้น เช่น ไต หัวใจ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
http://www.economist.com/science-technology/displaystory.cfm?story_id=15543683


Tags: , ,

Related posts:

การพัฒนาของกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing January 17, 2010

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment


Laser Engineered Net-Shaping (LENS)

จากการวิจัยมากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาและการใช้กระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing (AM) หรือก็คือการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปซึ่งต่างจากการผลิตแบบกัดเนื้อวัสดุออกหรือ Subtractive Manufacturing อย่างเช่นการ กลึง เจาะ กัด ไส เจียรไน ฯลฯ การพัฒนาของ AM นั้น มีมาอย่างต่อเนื่อง กลไกขับเคลื่อนการพัฒนานี้มาจากเทคโนโลยี วิธีการ และการนำไปประยุกค์ใช้งานที่ทันสมัยขึ้นและแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของความต้องการในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนางานด้าน AM นี้ Additive processes มีผลอย่างมากในขั้นตอนของการออกแบบและการผลิต และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
(more…)


Tags: , ,

Related posts:

Direct-metal manufacturing อีกหนึ่งเทคโนโลยีการผลิตแบบ mass customization November 16, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

กระบวนการขึ้นรูปแบบ Additive manufacturing ที่รู้จักกันดีก็ได้แก่กระบวนการหล่อ และการเชื่อม หากแต่ยังมีอีกกระบวนการขึ้นรูปหนึ่งที่กำลังถูกศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา นั่นก็คือกระบวนการสร้างต้นแบบเร็ว หรือ rapid prototyping

กระบวนการขึ้นรูปแบบ RP มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน แต่กระบวนการที่มีความเป็นไปได้ในลักษณะ rapid manufacturing สำหรับงานโลหะ ก็เห็นจะเป็น direct-metal manufacturing ซึ่งอาศัยการ sintering วัสดุผงด้วย laser แบบ layer-by-layer

MMS_1109_directmetal_1A
Turbine blade ชิ้นทางขวาแสดงให้เห็นช่องต่างๆ ภายในชิ้นงาน

ในการขึ้นรูป ข้อมูลจะส่งตรงจาก CAD model สู่เครื่อง RP สำหรับทำการผลิตชิ้นงานทีละชั้น ชิ้นงานที่ได้มีขนาดรูปร่างและขนาดแบบ near-net shape ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีกว่าง่านหล่อทั่วไป เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ ถูกขึ้นรูปแบบเฉพาะส่วน ขนาดที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำสูงด้วย laser และความซับซ้อนของชิ้นงานที่งานหล่อและงาน machining ไม่อาจทำได้อย่างมีคุณภาพในเวลาจำกัด direct-metal manufacturing จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานขึ้นรูปมาจากการ sintering ผงโลหะเข้าด้วยกัน มีความจำเป็นที่ต้องทำ heat treatment และ surface finishing เพื่อให้ให้โครงสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติทางกล และมีพื้นผิวที่เรียบตามต้องการ

MMS_1109_directmetal_0A
Laser sintering

จากแนวคิดการสร้างต้นแบบไปสู่การใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็น rapid manufacturing ถือเป็นอีกขั้นการของพัฒนาเทคโนโลยีแบบ additive manufacturing

ลักษณะงานที่เหมาะแก่การนำเอา RP แบบนี้ไปใช้คือ งานทันตกรรม เครื่องมือแพทย์ การผลิตเครื่องประดับ อวัยวะเทียม อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ gas turbine ซึ่งจะเห็นได้ว่า งานเหล่านี้มีความเฉพาะตัว เน้นรายละเอียด และมีความต้องการสูง อาจเรียกได้ว่าเป็น mass customization

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการทำระบบช่องทางไหลอันซับซ้อนสำหรับสารหล่อเย็นในแม่พิมพ์ ด้วยกระบวนการหล่อและการ machining นั้นอาจมีข้อจำกัดในการผลิตอันเนื่องมาจากส่วน undercut ทั้งหลายในแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนมากๆ ด้วยการใช้ direct-metal manufacturing ปัญหาในการผลิตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ref: http://www.mmsonline.com/articles/is-direct-metal-manufacturing-ready-for-production.aspx


Tags: , , ,

Related posts:

10 cool tools needed for product inventing and prototyping September 21, 2009

Posted by viboon in : Manufacturing technologies , add a comment

pyramid-car
Image from geekologie

Product design and development are the important phases of every product particularly the cutting-edge innovation. To make it real, the basic machine tools can be used. However, the brilliant tools may offer better in time-consuming and quality aspects. These are 10 cool tools for prototyping a product in mechanical-electrical point of view.

10. ZPrinter 450 3-D Printer
– Rapid prototyping machine

9. SolidWorks 3-D CAD Software
– Intelligent CAD software

8. Fluke Multimeter
– Well known multimeter

7. InfiniiVision MSO7104A Oscilloscope
– Brilliant oscilloscope

6. VersaLASER VLS6.60
– Laser engraving machine

5. Tormach PCNC 1100 Mill
– A personal CNC machine

4. PS-900 Soldering System
– Intelligent soldering iron

3. Kalamazoo FC350D Cold Saw
– Sawing machine

2. Millermatic 252 MIG Welder
– Welding machine

1. Sidewinder ATX-3000
– Forklift

Read more: http://home.howstuffworks.com/10-cool-tools.htm


Tags: ,

Related posts: